Skip to content

IT Solutions

EXPLORE OTHER CAPSTONE PROJECTS

Prabhdeep Kaur, Gunveen Kaur Kohli, Mukul Dahiya, Himanshu Himanshu

ReviewMyAgent

Prabhdeep Kaur, Gunveen Kaur Kohli, Mukul Dahiya, Himanshu Himanshu

Artificial Intelligence, Data Analysis, HTML, MySQL, Web App

Mohit Sharma, Lovish Gulati, Karan Gajjar

MHIRJ - Correlation

Mohit Sharma, Lovish Gulati, Karan Gajjar

Data Analysis, Machine Learning, Python, Web App

Amrinder Kaur, Charmi Bhatt, Rankit Goyal, Prabhjot Singh Dhanoa

Goalkik

Amrinder Kaur, Charmi Bhatt, Rankit Goyal, Prabhjot Singh Dhanoa

ESDV, Firebase, React/Node/AWS-RDS

Jasmeet Singh Sidhu, Kuldeep Kaur, Gurpreet Kaur, Shivendra Kumar Sharma

Expense Assist

Jasmeet Singh Sidhu, Kuldeep Kaur, Gurpreet Kaur, Shivendra Kumar Sharma

React Native

Vidhi Modh, Sana Shaikh, Karan Barot, Adit Patel

BIPOC Futures

Vidhi Modh, Sana Shaikh, Karan Barot, Adit Patel

Web App